top of page

/PROGRAM

SPOR C / VERDISKAPnING

25.oktober

Kl. 09.00 - 10.10

Vi skaper fremtidens jernbane

Mål om betydelig økning i andelen gods på bane frem mot 2030 - hvordan skal vi lykkes?

Ingvild Storås, administrerende direktør CargoNet

Den digitale jernbanen frem mot 2030

Gorm Frimannslund, konsernsjef, Bane NOR
 

Jernbanen en viktig del av det samla transportsystemet

Knut Sletta, jernbanedirektør, Jernbane-direktoratet

Ordstyrer: Glenn Lund, redaktør, Transport Inside

Kl. 10.10 - 10.30

Messevandring

 

 

Kl. 10.30 - 11.40

Forebygging av ulovligheter i transportbransjen


Påseplikten: Hva betyr det å væreoppdragsgiver?
Tom Martinsen, 
fagansvarlig, Transportkompetanse AS


Godstransport i baksetet! Forebygging av kriminalitet i varebilbransjen
Christina T. Rooth, politiinspektør, og Einar Aas, politiinspektør Oslo politidistrikt


DHLs erfaringer
Morten Lihme, Director Of Operations, DHL Express


Ordstyrer: Thor Chr. Hansteen,  advokat, NHO LT

Kl. 11.40 - 12.45

Lunsj i utstillingslokalet

 

Kl. 12.45 - 13.30

Forskning gir verdiskapning


Forskning og utvikling må være næringsrettet
Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør, NHO LT

 

Hvordan FoU bidrar til verdiskaping for bedriften. Erfaringer fra Pilot - T 

Lasse Durucz, CTO, Distribution Innovation
Ola Martin Lykkja, prosjektleder C-ITS, Q-Free
Thor Henning Amdahl, CTO, Way

Har vi de riktige FoU-miljøene til å møte næringslivets behov for den digitale og grønne omstillingen?
Siri Hunnes Blakstad, Konserndirektør, SINTEF
Lasse Durucz, CTO, Distribution Innovation 
Alexander Haneng, direktør for Innovative Partnerskap, Posten Norge

Ordstyrer: Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør, NHO LT

Kl. 13.30 - 13.45

Pause

 

bottom of page