/PROGRAM

SPOR C / VERDISKAPING

26.oktober

Kl. 08.45 - 09.45

Jernbanen: Om fremtiden gikk på skinner

NTP 2022-2033: Norsk jernbane i neste  NTP-periode

Knut Sletta, jernbanedirektør. Jernbanedirektoratet

Nytt spor mot fremtiden- hvilken rolle skal jernbane ha for godstransporten

Henning Scheel, Kunde og Markedsdirektør. i Bane NOR SF

Kunde case 1.

TBC
 

 

Kunde case 2.

TBC

Kl. 09.45 - 10.00

Pause og messevandring

 

 

Kl. 10.00 - 11.15

Økte fraktkostnader fra Asia

Godstoget fra Kina til Narvik

Grethe Holmer Parker, Sales- and Marketing Manager, Narvik havn

Hvordan vil flygodstransporten møte fremtiden?

Synnøve Thormodseter, Kuehne + Nagel og styreleder i Norske Flyspeditørers Forening

Hvordan har utviklingen på kraftkostnader til og fra Asia vært det siste året?

Finn Peder Bøe, Key Account Manager, International logistics  Bring Cargo AS

Mangel på containere - hvor går det for sjøtransporten til og fra Asia 

TBC

Kl. 11.15 - 11.45

Pause og messevandring

 

Kl. 11.45 - 12.45

Norges gullgruve – kysten trenger et verdiskapningsløft

Vi må bygge framtidsrettet samferdsel for industrivekst

Alf A. Øverli, daglig leder Rana Industriterminal AS

Hurtigruten – verdens vakreste godsrute langs kysten

Representant, Hurtigruten

Kl. 12.45 - 13.45

Lunsj i utstillingslokalet

 

Kl. 13.45 - 15.00

Havnerollen: Behov for nytenkning

Programmet oppdateres fortløpende