/PROGRAM

SPOR C / VERDISKAPnING

25.oktober

Kl. 09.00 - 10.10

Vi skaper fremtidens jernbane

Tog, tømmer og trelast – det grønne skiftet

Erland Løkken, administrerende direktør i Bergene Holm AS

CargoNets planer for økt godstransport på bane frem mot 2030

Ingvild Storås administrerende direktør ,CargoNet

Den digitale jernbanen frem mot 2030

Gorm Frimannslund, konsernsjef, Bane Nor
 

Jernbanen en viktig del av det samla transportsystemet

Knut Sletta, jernbanedirektør, Jernbanedirektoratet

Ordstyrer: Glenn Lund, journalist, Moderne transport

Kl. 10.10 - 10.30

Messevandring

 

 

Kl. 10.30 - 11.40

Forebygging av ulovligheter i transportbransjen


Påseplikten: Hva betyr det å væreoppdragsgiver?
Ove Tepstad, salgsansvarlig og Tom Martinsen, 
fagansvarlig, Transportkompetanse AS


Godstransport i baksetet! Forebygging av kriminalitet i varebilbransjen
Christina T. Rooth, politiinspektør, og Einar Aas, politiinspektør Oslo politidistrikt


DHLs erfaringer
Representant DHL Express Norway


Ordstyrer: Sindre Finnes, fagsjef, Norsk Industri

Kl. 11.40 - 12.45

Lunsj i utstillingen

 

Kl. 12.45 - 13.30

Forskning gir verdiskapning


Forskning og utvikling må være næringsrettet
Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør, NHO LT

 

Hvordan FoU bidrar til verdiskaping for bedriften. Erfaringer fra Pilot - T bedrifter

Utvalgte bedrifter

Har vi de riktige FoU-miljøene til å møte næringslivets behov for den digitale og grønne omstillingen?
Panelsamtale

Ordstyrer: Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør, NHO LT

Kl. 13.30 - 13.45

Pause

 

Kl. 13.45 - 14.30

Den grønne transporten er blå!

Norske Havner vil i løpet av sommeren komme med et spennende havneprogram til årets konferanse


Ordstyrer: TBC