/PROGRAM

SPOR C / VERDISKAPnING

26.oktober

Kl. 09.00 - 10.10

Jernbanen: Om fremtiden gikk på skinner

NTP 2022-2033: Norsk jernbane i neste  NTP-periode

Knut Sletta, jernbanedirektør. Jernbanedirektoratet

Nytt spor mot fremtiden- hvilken rolle skal jernbane ha for godstransporten

Henning Scheel, Konserndirektør Kunde og marked i Bane NOR SF

Godstog mellom Oslo og Åndalsnes

Henning Aandal, daglig leder, Onrail AS
 

Øst-Vest på bane eller vei?

Tom Christer Nilsen, K5Alliansen / Bergen Næringsråd

Ordstyrer: Atle Kvamme, Næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

Kl. 10.10 - 10.30

Messevandring

 

 

Kl. 10.30 - 11.30

Økte fraktkostnader fra Asia

Godstoget fra Kina til Narvik

Øistein Kaarbø, Maritim leder, Narvik havn

Hvordan vil flygodstransporten møte fremtiden?

Synnøve Thormodseter, Kuehne + Nagel og styreleder i Norske Flyspeditørers Forening

Hvordan har utviklingen på kraftkostnader til og fra Asia vært det siste året?

Finn Peder Bøe, Key Account Manager, International logistics  Bring Cargo AS

Ordstyrer: Atle Kvamme, Næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

Kl. 11.30 - 12.30

Lunsj i utstillingen

 

Kl. 12.30 - 13.30

Norges gullgruve – kysten trenger et verdiskapningsløft

Vi må bygge framtidsrettet samferdsel for industrivekst

Alf A. Øverli, daglig leder Rana Industriterminal AS

Utslippsfri Oslofjord
Charlotte Iversen, miljøsjef, Borg Havn IKS

Hurtigruten – verdens vakreste godsrute langs kysten
Stein Lillebo, VP Coastal Agreement, Hurtigruten Norway

Ordstyrer: Bror Yngve Rahm, seniorrådgiver, Norsk Industri

Kl. 13.30 - 13.45

Pause

 

Kl. 13.45 - 14.45

Havnerollen i endring

Hvordan sikre finansiell støtte til viktige infrastrukturprosjekter?
Representant fra Avinor


Erfaringer av havnerollen fra tre havner
- Tine Osmundsen, HR og kommunikasjonsdirektør, Karmsund havn IKS
- Einar Olsen, havnedirektør, Drammen havn
- Einar Marthinussen, kommersiell direktør, Oslo havn


Finansiering, utbytte, organisering og styring
Samtale om temaet mellom foredragsholderne


Ordstyrer: Jørn Askvik, daglig leder, Shortsea Promotion Center Norway