top of page

/PROGRAM

SPOR B / Strategi og trender

25.oktober

Kl. 09.00 - 10.10

Byplanlegging med tanke på næringslivets transporter

 

Er havnelogistikk med når byen planlegges?

Ingvar M. Mathisen, havnedirektør, Oslo Havn

 

Flyplassbyen - Broen mellom mennesker, næringsliv og innovasjon                 

Håkon Iversen, urban designer, LINK Arkitektur AS

Nye ideer og løsninger for miljøvennlig bylogistikk        

Hanne Botten, seksjonsleder Fremtidens transporter, Viken fylkeskommune

Ordstyrer: Kjetil Tvedt, bransjesjef, Norsk Industri

Kl. 10.10 - 10.30

Messevandring

Kl. 10.30 - 11.40 

Hva er fremtiden for B2C – Strategi og trender

De unges digitale univers hvordan påvirker dette e-handelen?

Vilde Vågsland, leder for årets UNG-rapport, Opinion                                                                                                                  

Hvordan har dagligvarer på nett endret krav til logistikken?

Muhammad G Ghous Afzal, Business Development and Logistics ,ODA

Ordstyrer: Atle Kvamme, kommunikasjonsdirektør, Bergen Næringsråd

Kl. 11.40 - 12.45

Lunsj i utstillingslokalet

Kl. 12.45 - 13.30

Hva er fremtiden for B2B – Strategi og trender

 

B2B trender - Endringer du kan gjøre i dag for å lykkes!                    

Johan Wahnström,  Head of Key Account, DHL Express

Økt lønnsomhet og lavere utslipp gjennom digitalt kjørekontor
Kim Iversen, CEO, Zendera AS

 

Utviklingstrender som autonomitet, Industri 4.0 og teknologi på
håndholdte devicer, sikkerhet/IoT, utvikling og trender.

Ivar Sorknes, seniorrådgiver Telenor AS

Ordstyrer: Martin Berntzen Often, jurist, NHO LT

Kl. 13.30 - 13.45

Pause

Kl. 13.45 - 14.30

Transportsektor i endringer - Hva skjer?

Utslippfri Oslofjord - grønn korridor til halve Norge
Heidi Neilson, miljøsjef, Oslo Havn

 

Transportkontrakter med hardshipsklausuler
Runar Hansen, advokat, Bull & Co Advokatfirma AS

Data og innsikt gjennom hele verdikjeden reduserer ikke bare risiko for omdømmetap og økonomisk tap, men sikrer også vekst og lønnsomhet

Liv Anne Holst, Head of Marketing and Communications, Dun & Bradstreet

Ordstyrer: Kjetil Tvedt, bransjesjef, Norsk Industri

bottom of page