/PROGRAM

SPOR B / Strategi og trender

25.oktober

Kl. 09.00 - 10.10

Byplanlegging med tanke på næringslivets transporter

 

Hvordan kan næringslivet vokse i tråd med byen

TBC

 

Er havnelogistikk med når byen planlegges?                 

Ingvar M. Mathisen, havnedirektør, Oslo Havn

Når jernbanen vokser ut av byen

TBC

Nye ideer og løsninger for miljøvennlig bylogistikk        

Hanne Botten, seksjonsleder Fremtidens transporter, Viken fylkeskommune

Ordstyrer: Kjetil Tvedt, bransjesjef, Norsk Industri

Kl. 10.10 - 10.30

Messevandring

Kl. 10.30 - 11.40 

Hva er fremtiden for B2C – Strategi og trender

De unges digitale univers hvordan påvirker dette e-handelen?

Vilde Vågsland, analytiker og leder for årets UNG-rapport UNG202 , Opinion                                                                                                                  

Hvordan har dagligvarer på nett endret krav til logistikken?

Muhammad G Ghous Afzal, Business Development and Logistics ,ODA

Ordstyrer: Atle Kvamme, kommunikasjonsdirektør, Bergen Næringsråd

Kl. 11.40 - 12.45

Lunsj i utstillingen

Kl. 12.45 - 13.30

Hva er fremtiden for B2B – Strategi og trender

 

B2B trender - Endringer du kan gjøre i dag for å lykkes!                    

Johan Wahnström,  Head of Key Account, DHL Express

Økt lønnsomhet og lavere utslipp gjennom digitalt kjørekontor
Kim Iversen, CEO, Zendera AS

Case Study AstraZeneca:  Lønnsomme integrerte forsyningskjeder                                                        Jan Larsson, Business Development Responsible Northern Europe, RS Integrated Supply 

Ordstyrer: TBC

Kl. 13.30 - 13.45

Pause

Kl. 13.45 - 14.30

Transport regelverk i endringer

Transportkontrakter med hardshipsklausuler
Runar Hansen, advokat, Bull & Co Advokatfirma AS

Analyse og innsikt gjennom hele verdikjeden reduserer risikoen for enten økonomisk eller omdømmetap

Dun & Bradstreet

Ordstyrer: Thor Chr. Hansteen, advokat , NHO LT