top of page

/PROGRAM

SPOR A / GRønN GODSTRANSPORT

25.oktober

Kl. 09.00 - 10.10

Arbeidet mot sosial dumping i transportsektoren

 

Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping        

Mette Gundersen. statssekretær. Samferdselsdepartementet

Transportnæringens tiltak for en trygg og god arbeidsplass
Are Kjensli, adm. direktør, NHO Logistikk- og Transport

 

Kampen mot sosial dumping i arbeidslivet                      

Trude Tinnlund, LO-sekretær

 

Ordstyrer: Thor Chr. Hansteen, advokat, NHO LT

Kl. 10.10 - 10.30

Messevandring

Kl. 10.30 - 11.40

Toll

Fremtidens digitale tolletat:  En effektiv grensekryssing for godstransporten
Øystein Bømer, tolldirektør. Tolletaten

Hvordan kan transportørene bidra til en god tollbehandling?

Martin Berntzen Often, jurist, NHO LT

Hvordan kan vi  være godt forberedt for en god tollbehandling!
Elin Tveiten, Senior Manager Customs, DSV - Global Transport and Logistics


Ordstyrer: Camilla Raastad, advokat, NHO LT

Kl. 11.30 - 12.45

Lunsj i utstillingslokalet

Kl. 12.45 - 13.30

Logistikk 2030 - Bærekraft i praksis

 

Kort introduksjon til Grønt Skipsfartsprogram

Magnus Strandmyr Eide, Principal Consultant, Grønt Skipsfartsprogram

Logistikk 2030 - Ny logistikk- og terminalstruktur mellom kontinentet og Norge

Vidar Karlsen, Vi-Kar Consulting AS / Grønt Skipsfartsprogram

Erfaringer fra ASKO, UNIL og ColliCare

Kai J. Olsen, daglig leder, ASKO Maritime AS

Samtale mellom foredragsholderne

 

Ordstyrer: Eivind Dale, DNV / Grønt Skipsfartsprogram

Kl. 13.30 -13.45

Messevandring

Kl. 13.45 - 14.30

Inn i den digitaliserte fremtiden

Digital sømløs grensepassering av varer

Kim Trengereid, gründer og daglig leder Tollit AS

Innføring av bærekraftige lastbærere med digitale tjenester i sjømatlogistikken

Espen Braathe, Co-Founder at CircMar AS

Helse 4.0 - Implementerer GS1 og IOT i Norges helsesystem. 

Bjørn Ravnestad, rådgiver Helse Sørøst og Jørgen Corneliussen,, prosjektleder, entydig strekkoding, Sykehuspartner

Ordstyrer: Geir Vevle, CIO – Chief IoT Officer, RFID Solutions AS

bottom of page