/PROGRAM

SPOR A / GRønN GODSTRANSPORT

26.oktober

Kl. 09.00 - 10.10

Elektrifisering av havner – hvor er det skoen trykker?

 

Landstrøm bygges ut i norske havner

Pål Preede Revheim, senior energirådgiver Sweco Norge AS

Raskere elektrifisering av havner i Kattegat–Skagerrak-regionen
Steen Harding Hintze, utviklingsdirektør, Hirtshals Havn

 

Når vil havnedriften bli elektrisk i Oslo Havn?

Jens Erik Hagen, prosjektleder, Oslo Havn

 

Nettselskap og havneselskap sammen for elektrifisering av havner i Lofoten

Ole J. Osland, havnedirektør, Vågan Havn

 

Ordstyrer: Terje Meisler, maritim sjef, Trondheim havn IKS

Kl. 10.10 - 10.30

Messevandring

Kl. 10.30 - 11.40

Smart integrering av en elektrifisert kjøretøypark?


ENOVA en lønnsom samarbeidspartner for fremtiden
Gunnel Fottland, markedssjef, ENOVA
 

100% elektrisk i Oslo – Schenkers erfaringer med el-kjøretøy
Nils-Petter Buer, Head of Communication and Marketing, Schenker AS
 

Hvilken rolle kommer batteri til å ha i fremtidens el-system?
Maria Taljegård, Chalmers tekniska högskola, Göteborg
 

PostNord tar steget mot en elektrifisert fremtid
May-Kristin S. Willoch, assisterende direktør bærekraft, PostNord AS


Ordstyrer: Sindre Finnes, fagsjef, Norsk Industri

Kl. 11.40 - 12.45

Lunsj i utstillingen

Kl. 12.45 - 13.40

Grønt landtransportprogram - sammen for redusert utslepp

 

Hva er grønt landtansportprogram og hva kan bedriftene selv gjøre?                  

Christoffer Sahl, seniorrådgiver, næringspolitisk avdeling NHO 

 

Samtale mellom 

  • Einar Gotaas, fagsjef, Drivkraft Norge

  • Thorleif Foss, seniorrådgiver næringspolitikk, Norges Lastebileier-Forbund 

  • Per Øyvind Langeland, Avdelingsdirektør, Næringspolitisk avdeling

 

Ordstyrer: Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør, NHO LT

Kl. 13.40

Messevandring