/PROGRAM

SPOR A / GRønN GODSTRANSPORT

25.oktober

Kl. 09.00 - 10.10

Arbeidet mot sosial dumping i transportsektoren

 

Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping        

Mette Gundersen. statssekretær. Samferdselsdepartementet

Transportnæringens tiltak for en trygg og god arbeidsplass
Are Kjensli, adm. direktør, NHO Logistikk- og Transport

 

Kampen mot sosial dumping i arbeidslivet                      

Trude Tinnlund, LO-sekretær

 

Ordstyrer: Øyvind Ludt, redaktør, Moderne Transport

Kl. 10.10 - 10.30

Messevandring

Kl. 10.30 - 11.30

Toll

Fremtidens digitale tolletat:  En effektiv grensekryssing for godstransporten
Øystein Bømer, tolldirektør. Tolletaten

Hvordan kan transportørene bidra til en god tollbehandling- utfordirnger og muligheter

Camilla Raastad, advokat  NHO LT

Hvordan kan vi  være godt forberedt for en god tollbehandling!
Elin Tveiten, Senior Manager Customs, DSV - Global Transport and Logistics


Ordstyrer: Thor Chr. Hansteen, advokat , NHO LT

Kl. 11.30 - 12.45

Lunsj i utstillingen

Kl. 12.45 - 13.30

Logistikk 2030 - Bærekraft i praksis

 

Introduksjon til Grønt skipsfartsprogram                  

Representant fra GSP

Logistikk 2030 - hva, hvorfor, hvordan

TBC

Erfaringer fra vareeiere

Representant fra vareeiere

Samtale mellom foredragsholderne

 

Ordstyrer: Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør, NHO LT

Kl. 13.30 -13.45

Messevandring

Kl. 13.45 - 14.30

Inn i den digitaliserte fremtiden

Digital sømløs grensepassering av varer

Kim Trengereid, gründer og daglig leder Tollit AS

Innføring av bærekraftige lastbærere med digitale tjenester i sjømatlogistikken

Espen Braathe, Co-Founder at CircMar AS

Helse 4.0 - Implementerer GS1 og IOT i Norges helsesystem. 

Bjørn Ravnestad, rådgiver Helse Sørøst og Jørgen Corneliussen,, prosjektleder, entydig strekkoding, Sykehuspartner

Ordstyrer: Geir Vevle, CIO – Chief IoT Officer, RFID Solutions AS