/PROGRAM

SPOR A / GRønN GODSTRANSPORT

26.oktober

Kl. 09.15 - 10.30

Elektrifisering av havner – hvor er det skoen trykker?

 

Landstrøm bygges ut i norske havner

Pål Preede Revheim, senior energirådgiver Sweco Norge AS

Raskere elektrifisering av havner i Kattegat–Skagerrak-regionen
Steen Harding Hintze, utviklingsdirektør, Hirtshals Havn

 

Når vil havnedriften bli elektrisk i Oslo Havn?

Ingvar M. Mathisen, havnedirektør Oslo Havn

 

Nettselskap og havneselskap sammen for elektrifisering av havner i Lofoten

Ole J. Osland, havnedirektør Vågan Havn

 

Ordstyrer: Arnt Einar Litsheim, fagdirektør Norske Havner

Kl. 10.30 - 10.50

Pause og messevandring

Kl. 10.50 - 12.00

Smart integrering av en elektrifisert kjøretøypark?


ENOVA en lønnsom samarbeidspartner for fremtiden
Gunnel Fottland, markedssjef, ENOVA
 

100% elektrisk i Oslo – Schenkers erfaringer med el-kjøretøy
Representant Schenker AS
 

Hvilken rolle kommer batteri til å ha i fremtidens el-system?
Maria Taljegård, Chalmers tekniska högskola, Göteborg
 

PostNord tar steget mot en elektrifisert fremtid
May-Kristin S. Willoch, assisterende direktør bærekraft, PostNord AS


Ordstyrer: Sindre Finnes, fagsjef, Norsk Industri

Kl. 12.00 - 12.45

Lunsj i utstillingslokalet

Kl. 12.45 - 14.15

Grønt landtransportprogram - sammen for redusert utslepp

 

Utfordringen vi skal løse – halvere utslippene fra transport?
Ny Klima- og miljøminister, Klima- og miljødepartementet (KLD) 

Hva er grønt landtansportprogram og hva kan bedriftene selv gjøre?                  

Christoffer Sahl, seniorrådgiver, næringspolitisk avdeling NHO 

 

Samtale mellom 
Einar Gotaas, fagsjef Drivkraft Norge
Thorleif Foss, seniorrådgiver næringspolitikk, Norges Lastebileier-Forbund 
Per Øyvind Langeland. avdelingsdirektør. Næringspolitisk avdeling NHO

 

Ordstyrer: Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør, NHO LT