/PROGRAM

SPOR C / SAMFERDSEL

19.oktober

Kl. 09.50 - 10.10

Registrering / Utstilling

 

 

Kl. 10.10 - 11.30

Muligheter og barrierer for finansiering av infrastruktur i Norge

 

Dagens system for finansiering av veiprosjekter gjennom Nye Veier

Anette Aanesland, administrerende direktør, Nye Veier

 

Er bompengefinansiering god samfunnsøkonomi?

Askill Harkjerr Halse, forskningsleder Transportøkonomisk Institutt (TØI)

 

Dropp dagens E39-planer: Alle norske veiprosjekter må beregnes på nytt

Ole A. Hagen, styreleder TØI og kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord

 

Politisk duell om finansiering av veinettet med representanter fra transportkomiteen

Representant Fremskrittspartiet vs. representant Arbeiderpartiet

 

Ordstyrer:  Peter Skovholt Gitmark, seniorrådgiver Gambitt Hall + Knowlton

Kl. 11.30 - 11.45

Pause

 

 

Kl. 11.45 - 13.15

By- og næringsutvikling for fremtiden

 

Hvordan skape den aktive og funksjonelle fremtidsbyen

Erling Dokk Holm, førsteamanuensis Fakultet for landskap og samfunn NMBU – Norges miljø- og  biovitenskapelige universitet

  

Oslostudien. Hvordan kan man utvikle byen med selvkjørende kjøretøy

Øystein Berge, samfunnsøkonom COWI

 

Hva skal til for å utvikle fremtidens næringsliv?  

Elnar Remi Holmen, adm. direktør BRUS – Bodøregionens Utviklingsselskap

 

Oslo Logistikkpark Gardermoen

Erik Stensli, prosjektdirektør Fabritius Gruppen AS og Martin Frivold, forretningsutvikler og analytiker Fabritius Gruppen AS

 

Samtale mellom partene/politikere

 

Ordstyrer: Kjetil Tvedt, fagsjef Norsk Industri

Kl. 13.15 - 14.20 

Lunsj

 

 

Kl. 14.20 - 15.30

Endringer skaper fremtidens jernbane

Næringslivet trenger et pålitelig jernbanenett – hva kan gjøres i fremtiden?

Erik Røhne, adm. direktør CargoNet

 

Fremtidsrettet jernbaneplanlegging for norsk næringsliv i neste NTP-periode

Kirsti Slotsvik, jernbanedirektør Jernbanedirektoratet

 

Næringsmiddeltoget - Grønnere, rasker, trygger

Ståle Thoresen, transportsjef Asko

Grønn transport av høy kvalitet er allerede på markedet - så hvor er godset?

Gøran Andreassen, direktør Bring Fulloadsystems

Ordstyrer: Karoline Bjørklund, fagsjef næringspolitikk NHO LT

Kl. 15.30 - 15.45

Pause

 

 

Kl. 15.45 - 16.45

Lokal utbygging med nasjonal betydning

Vil eksportveien Rv4 endelig bli prioritert.?

Jarle Snekkestad, regional utviklingsleder Gjøvikregionen Utvikling

Møreaksen – fjordkryssing til besvær?

Torgeir Dahl, ordfører i Molde og styreleder i Romsdal Regionråd.

Hordfast – et Vestland i omstilling

Øyvind Halleraker, daglig leder Hordfast AS

Politisk vilje eller uvilje – duell

Bård Hoksrud, medlem Transportkomiteen, FRP, og Kirsti Leirtrø, medlem Transportkomiteen, Arbeiderpartiet

Ordstyrer:  Johan Wilskow, seniorrådgiver Gambit Hall + Knowlton

Kl. 16.45 - 18.00 

Nettverksmingling for Samferdsel

Kl. 18.30

Uformell middag - Luftrommet