/PROGRAM

SPOR C / SAMFERDSEL

24.oktober

Kl. 08.40 - 09.00

Registrering / Utstilling

 

 

Kl. 09.00 - 10.20

Rikets tilstand - Åpning (Plenum)

 

Næringslivet trenger stabile rammebetingelser                                                                      

Stein Lier-Hansen, adm. direktør, Norsk Industri og Are Kjensli, adm. direktør, NHOLT

 

Regjeringens samferdselspolitikk                                  
Jon-Ivar Nygård,  samferdselsminister,  Samferdselsdepartementet

Hva kan vi vente i årene som kommer                                

Øystein Dørum, sjeføkonom, NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

 

Samtale mellom:  

  • Robin Olsen, adm. direktør PostNord 

  • Tone Wille, konsernsjef, Posten Norge

  • Knut Eriksmoen, adm. direktør  DB Schenker

  • Jon-Ivar Nygård, samferdselsminister,  Samferdselsdepartementet

Ordstyrer: Pål Bakke, seniorrådgiver NHO Møre & Romsdal og Atle Kvamme, kommunikasjonsdirektør, Bergen Næringsråd

Kl. 10.20 - 10.45

Pause

 

 

Kl. 10.45 - 12.00

Havner som knutepunkter


Fremtidens havn
Arnt-Einar Litsheim, fagdirektør Norske Havner

Autonomt feeder-fartøy til containerfrakt
TBC


Bruk av kunstig intelligens for optimalisering av logistikk og havneoperasjoner
SINTEF

Ordstyrer: Kay Fjørtoft, seniorforsker, SINTEF

Kl. 12.00 - 13.00

Lunsj i utstillingslokalet

Kl. 13.00 - 14.10

Priorterte vegstrekninger for næringslivet

Industriens hovedvei RV 4 - Nye løsninger for fremtiden 

Einar Gundersen, Transportation & Distrubution Director i Ringnes Supply Company AS

Prioriterte vegstrekninger for Statens vegvesen i årene som kommer

Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør, Statens vegvesen 

Våre viktigste veier

Anette Aanesland, administerende direktør, Nye Veier AS

Ordstyrer: Erik Wold, Debattleder, Erik Wold AS

Kl. 14.10- 14.30

Pause

 

Kl. 14.30 - 15.45

Den store samferdselsdebatten 2022

Politisk duell med representanter fra transportkomiteen                                                              

Trond Helleland, stortingsrepresentant, Høyre

Kirsti Leirtrø, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

Morten Stordalen, stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet

Erling Sande, stortingsrepresentant, Senterpartiet

Ordstyrer: Erik Wold, Debattleder, Erik Wold AS

Kl. 16.00 - 18.00

Nettverksmingling hos utstillerne

Kl. 19.00

Festmiddag