/PROGRAM

SPOR C / SAMFERDSEL

25.oktober

Kl. 08.40 - 09.00

Registrering / Utstilling

 

 

Kl. 09.00 - 10.10

«Rikets tilstand» i Q1

Næringslivet trenger stabile rammebetingelser                                                                                    Stein Lier-Hansen, adm. direktør Norsk Industri og Are Kjensli, adm. direktør, NHOLT  

 

Regjeringens samferdselspolitikk de neste fire årene 2021                                    Samferdselsminister

Status Norge hva kan vi vente i årene som kommer                                                                  

Øystein Dørum, sjefsøkonom NHO

 

Samtale mellom:  

Øystein Dørum, sjefsøkonom NHO 

  • Tone Wille, konsernsjef, Posten Norge

  • Ove Skaug Halsos, Partner Oslo Economics

  • Knut Eriksmoen, adm. direktør  DB Schenker

  • Samferdselsminister

 

Ordstyrer: Atle Kvamme, Næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

*Dersom ikke det på grunn av antallsbegrensinger i lokalet Q1 ikke lar seg gjøre å gjennomføre en plenumssesjon vil denne sesjonen streamers til ditt lokale

Kl. 10.10 - 10.30

Pause og messevandring

 

 

Kl. 10.30 - 11.45

Bærekraftig transport mot 2050

 

Hvordan tilrettelegge for en bærekraftig transport

Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning

 

Bærekraftige transportløsninger                                                                                                 Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF

 

Grønn godstransport et krav fra kundene                                                                                              Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør  NHO Logistikk og Transport 

 

Transportkjøperen som setter bærekraft høyest                                                                                  Jan Christian Vestre, daglig leder  i Vestre AS 

 

Samtale:

Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning  

Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF 

Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør  NHO Logistikk og Transport 

Jan Christian Vestre, daglig leder  i Vestre AS 

Ordstyrer: Erik Wold, Debattleder, Erik Wold AS

Kl. 11.45 - 12.00

Pause og messevandring

 

Kl. 12.00 - 13.15

Er de traditionelle havnene gått ut på dato?

Fremtidens havneinfrastruktur  - hvordan driftes havnene på best mulig måte?

Arnt-Einar Litsheim, fagdirektør Norske Havner

Karmsund Havn; et utstillingsvindu for fremtidens havn

Tore Gautesen, havnedirektør Karmsund Havn

Sjøtransporten vår robuste ferdselsvei                                                                                                   Sven M. Tønnessen, direktør Transport, havn og farlei, Kystverket

Samtale:

Arnt-Einar Litsheim, fagdirektør Norske Havner

Tore Gautesen, havnedirektør Karmsund Havn

Halvard Aglen; Havnedirektør Kristiansand Havn og styreleder i Norske Havner 

Sven M. Tønnessen, direktør Transport, havn og farlei, Kystverket

Ordstyrer: Erik Wold, Debattleder, Erik Wold AS

Kl. 13.15 - 14.20

Lunsj i utstillingslokalet

 

Kl. 14.20 - 15.30

Norske veier trenger varm asfalt og et nye investeringer

Handlingsplaner for Statens vegvesen i neste  NTP-periode                                                               Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør Statens vegvesen 

Dagens system for finansiering av veiprosjekter gjennom Nye Veier                                      

Anette Aanesland, administrerende direktør, Nye Veier 

Transportbransjen taper millioner på dårlige veier                                                                              Are Kjensli, administrerende direktør  NHO Logistikk og transport 

Politisk duell med representanter fra transportkomiteen

Representant Fremskrittspartiet vs. representant Arbeiderpartiet

Kl. 15.30 - 15.45

Pause og messevandring

Kl. 15.45 - 16.50

Samferdselspolitikk de neste fire årene

Er bompengefinansiering god samfunnsøkonomi? 

Askill Harkjerr Halse, forskningsleder Transportøkonomisk Institutt (TØI)

 

Politisk duell med representanter fra transportkomiteen

Representant  fra Høyre  i Transportkomiteen

Representant  fra Arbeiderpartiet  i Transportkomiteen

Representant  fra Fremskrittspartiet  i Transportkomiteen

Representant  fra Senterpartiet  i Transportkomiteen

Ordstyrer: Erik Wold, Debattleder, Erik Wold AS

Kl. 16.45 - 18.00 

Nettverksmingling for "Samferdsel"

Kl. 18.30

Bransjemiddag