top of page

/PROGRAM

SPOR C / SAMFERDSEL

24.oktober

Kl. 08.40 - 09.00

Registrering / Utstilling

 

 

Kl. 09.00 - 10.20

Rikets tilstand - Åpning (Plenum)

 

Næringslivet trenger stabile rammebetingelser                                                                      

Jo Eirik Frøise, bransjesjef, Norsk Industri og Are Kjensli, adm. direktør, NHOLT

 

Regjeringens samferdselspolitikk                                  
Jon-Ivar Nygård,  samferdselsminister,  Samferdselsdepartementet

Hva kan vi vente i årene som kommer                                

Øystein Dørum, sjeføkonom, NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

 

Samtale mellom:  

  • Robin Olsen, adm. direktør PostNord 

  • Tone Wille, konsernsjef, Posten Norge

  • Knut Eriksmoen, adm. direktør  DB Schenker

Ordstyrer: Pål Bakke, seniorrådgiver NHO Møre & Romsdal og Atle Kvamme, kommunikasjonsdirektør, Bergen Næringsråd

Kl. 10.20 - 10.45

Pause

 

 

Kl. 10.45 - 12.00

Havner som knutepunkter


Fremtidens havn
Arnt-Einar Litsheim, fagdirektør Norske Havner

Autonomt feeder-fartøy til containerfrakt
Tom Eystø, Managing Director Massterly


Bruk av kunstig intelligens for optimalisering av logistikk og havneoperasjoner
Brian Murray, forsker, SINTEF Ocean
 

Panelsamtale
Med innledere og Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør, NHO LT, Roar Norvik, forskningssjef

Ordstyrer: Kay Fjørtoft, seniorforsker, SINTEF

Kl. 12.00 - 13.00

Lunsj i utstillingslokalet

Kl. 13.00 - 14.10

Prioriterte vegstrekninger for næringslivet

Industriens hovedvei RV 4 - Nye løsninger for fremtiden 

Einar Gundersen, Transportation & Distribution Director i Ringnes Supply Company AS

Prioriterte vegstrekninger for Statens vegvesen i årene som kommer

Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør, Statens vegvesen 

Våre viktigste veier

Anette Aanesland, administerende direktør, Nye Veier AS

Ordstyrer: Erik Wold, Debattleder, Erik Wold AS

Kl. 14.10- 14.30

Pause

 

Kl. 14.30 - 15.45

Den store samferdselsdebatten

Politisk duell med representanter fra transportkomiteen   


Oppspill ved Are Kjensli, adm. direktør, NHOLT
                                                           

  • Trond Helleland, stortingsrepresentant, Høyre

  • Nils Kristen Sandtrøen, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

  • Morten Stordalen, stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet

  • Erling Sande, stortingsrepresentant, Senterpartiet

Ordstyrer: Erik Wold, Debattleder, Erik Wold AS

Kl. 15.45 - 16.30

Havnene bringer sammen

Havnene et bindeledd mellom land og sjø i et bærekraftig transportsystem
Ingvar Mathiesen, havnedirektør Oslo Havn

Generasjon Z som kunde om fremtidens bærekraftige transport
Silje Skogheim, bachelorstudent i Skipsfart og logistikk. Universitetet i Sør-Øst Norge

Skaper verdifulle forbindelser med passasjeren i fokus

Joachim Lupnaav Johnsen, Konserndirektør – EVP Commercial, Avinor

Vareeieren i fokus

Jakob Minnhagen, Senior Manager, Port of Gothenburg
 


Ordstyrer: Jørn Askvik, daglig leder, Shortsea Promotion Centre

Kl. 16.30 - 18.00

Nettverksmingling hos utstillerne

Kl. 19.00

Festmiddag

bottom of page