/PROGRAM

SPOR C / SAMFERDSEL

24.oktober

Kl. 08.40 - 09.00

Registrering / Utstilling

 

 

Kl. 09.00 - 10.10

Rikets tilstand - Åpning (Plenum)

 

Næringslivet trenger stabile rammebetingelser                                                                      

Stein Lier-Hansen, adm. direktør, Norsk Industri og Are Kjensli, adm. direktør, NHOLT

 

Regjeringens samferdselspolitikk                                  
Jon-Ivar Nygård,  samferdselsminister,  Samferdselsdepartementet

Hva kan vi vente i årene som kommer                                

Øystein Dørum, sjeføkonom, NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

 

Samtale mellom:  

  • Robin Olsen, adm. direktør PostNord 

  • Tone Wille, konsernsjef, Posten Norge

  • Knut Eriksmoen, adm. direktør  DB Schenker

  • Jon-Ivar Nygård, samferdselsminister,  Samferdselsdepartementet

Ordstyrer: Pål Bakke, seniorrådgiver NHO Møre & Romsdal og Atle Kvamme, kommunikasjonsdirektør, Bergen Næringsråd

Kl. 10.10 - 10.45

Pause

 

 

Kl. 10.45 - 12.00

Havnesesjon

 

Norske Havner vil i løpet av sommeren komme med et spennende havneprogram til årets konferanse

Ordstyrer: TBC

Kl. 12.00 - 13.00

Lunsj

Kl. 13.00 - 14.10

Priorterte vegstrekninger for næringslivet

Næringslivet trenger gode veier for å ivareta konkuransekraften mot utlandet 

Representant NHOLT

Industriens hovedvei RV 4 - nye løsninger for fremtiden

Einar Gundersen, Transportation & Distribution Director i Ringnes Supply Company A

Prioriterte vegstrekninger for Statens vegvesen i årene som kommer

Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør, Statens vegvesen 

Våre viktigste veier

Anette Aanesland, administerende direktør, Nye Veier AS

Ordstyrer: Erik Wold, Debattleder, Erik Wold AS

Kl. 14.10- 14.30

Pause

 

Kl. 14.30 - 15.45

Den store samferdselsdebatten 2022

Norge trenger en  infrastyruktur vi kan være stolt av!                                                                            TBC 

Politisk duell med representanter fra transportkomiteen                                                              

Trond Helleland, stortingsrepresentant, Høyre

Kirsti Leirtrø, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

Morten Stordalen, stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet

Erling Sande, stortingsrepresentant, Senterpartiet

Ordstyrer: Erik Wold, Debattleder, Erik Wold AS

Kl. 19.00

Festmiddag