/PROGRAM

SPOR C / SAMFERDSEL

25.oktober

Kl. 08.40 - 09.00

Registrering / Utstilling

 

 

Kl. 09.00 - 10.10

Rikets tilstand - Åpning (Plenum)

 

Næringslivet trenger stabile rammebetingelser                                                                      

Stein Lier-Hansen, adm. direktør Norsk Industri og Are Kjensli, adm. direktør, NHOLT  

 

Regjeringens samferdselspolitikk de neste fire årene                                   
Samferdselsminister
 

Havnebarometeret 2021                                   
Arnt-Einar Litsheim, fagdirektør, Norske Havner

 

Status Norge hva kan vi vente i årene som kommer                                                             
Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom SpareBank1 Markets

 

Samtale mellom:  

 • Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom SpareBank1 Markets

 • Tone Wille, konsernsjef, Posten Norge

 • Ove Skaug Halsos, Partner Oslo Economics

 • Knut Eriksmoen, adm. direktør  DB Schenker

 • Samferdselsminister

Ordstyrer: Atle Kvamme, Næringspolitisk sjef, Begren Næringsråd

Kl. 10.10 - 10.25

Pause

 

 

Kl. 10.25 - 11.45

Bærekraftig transport mot 2050 (NB! Plenumsesjon i lokalet Q1)

 

Hvordan tilrettelegge for en bærekraftig transport

Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning

 

Bærekraftige transportløsninger                                                                                                 Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF

 

Grønn godstransport et krav fra kundene                                                                                              Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør  NHO Logistikk og Transport 

 

Transportkjøperen som setter bærekraft høyest                                                                                  Sylvia Brustad, styremedlem, Vestre AS

 

Samtale:

 • Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning  

 • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF 

 • Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør  NHO Logistikk og Transport 

 • Sylvia Brustad, styremedlem, Vestre AS 

Ordstyrer: Erik Wold, Debattleder, Erik Wold AS

Kl. 11.45 - 12.00

Pause

Kl. 12.00 - 13.15

Er de traditionelle havnene gått ut på dato?

Fremtidens havneinfrastruktur  - Hva må skje?

Arnt-Einar Litsheim, fagdirektør Norske Havner

Karmsund Havn; et utstillingsvindu for fremtidens havn

Tore Gautesen, havnedirektør Karmsund Havn

Sjøtransporten vår robuste ferdselsvei                                                                                                   Sven M. Tønnessen, direktør Transport, havn og farlei, Kystverket

Samtale:

 • Arnt-Einar Litsheim, fagdirektør Norske Havner

 • Tore Gautesen, havnedirektør Karmsund Havn

 • Halvard Aglen, Havnedirektør Kristiansand Havn og styreleder i Norske Havner 

 • Sven M. Tønnessen, direktør Transport, havn og farlei, Kystverket

Ordstyrer: Beate Palmgren, markedssjef, Larvik havn

Kl. 13.15 - 14.20

Lunsj

 

Kl. 14.20 - 15.30

Norske veier trenger varm asfalt og nye investeringer

Transportbransjen taper millioner på dårlige veier                                                                              Are Kjensli, administrerende direktør  NHO Logistikk og Transport 

Handlingsplaner for Statens vegvesen i neste  NTP-periode                                                               Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør, Statens vegvesen 

Dagens system for finansiering av veiprosjekter gjennom Nye Veier                                      

Anette Aanesland, administrerende direktør, Nye Veier 

Politisk duell med representanter fra transportkomiteen

Terje Halleland, stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet     VS.
Kirsti Leirtrø, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

Ordstyrer: Erik Wold, Debattleder, Erik Wold AS

Kl. 15.30 - 15.45

Pause

Kl. 15.45 - 16.45

Samferdselspolitikk de neste fire årene

Er bompengefinansiering god samfunnsøkonomi? 

Askill Harkjerr Halse, forskningsleder Transportøkonomisk Institutt (TØI)

 

Politisk duell med representanter fra transportkomiteen

 • Trond Helleland, stortingsrepresentant, Høyre

 • Kirsti Leirtrø, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet

 • Terje Halleland, stortingsrepresentant Fremskrittspartiet

 • Representant fra Senterpartiet

Ordstyrer: Erik Wold, Debattleder, Erik Wold AS

Kl. 16.45 - 18.00 

Sosial nettverksbygging for "Samferdsel" i utstillingen

Kl. 19.00

Festmiddag