/PROGRAM

SPOR B / GRØNN TRANSPORT

19.oktober

Kl. 09.10 - 09.50

Registrering / Utstilling 

Kl. 09.50 - 11.10

Grønn omstilling av transportsektoren 

 

Regjeringens samferdselspolitikk frem mot et bærekraftig samfunn

Samferdselsminister Knut Arild Hareide, Samferdselsdepartementet

 

Hvordan kan transportørene imøtekomme kundenes grønne krav?

Are Kjensli, adm. direktør NHO LT

 

Er «gods på bane» den grønne løsningen?

Gorm Frimannslund, konsernsjef Bane NOR SF 

Parisavtalen innebærer store utslippsreduksjoner – hva betyr disse forpliktelsene for transport- og logistikkindustrien?

Knut Eriksmoen, adm. direktør DB Schenker

 

Ordstyrer: Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

Kl. 11.10 - 11.30

Pause

Kl. 11.30 - 12.30

Klimaregnskap i havnene – det må sterkere lut til for å nå 2030-målene:

 

2030-MÅLENE

Hva er oppskriften fra havnene for å nå 2030-målene?

Halvard Aglen, havnedirektør Kristiansand Havn og styreleder Norske Havner

Regjeringens mål om utslippsfrie havner

Representant fra Samferdselsdepartementet

 

Rederienes løsning for en grønn skipsfart

Representant fra Rederiforbundet

 

Ordstyrere: Arnt Einar Litsheim, fagdirektør Norske Havner, og Terje Meisler, maritim sjef i Trondheim Havn IKS

Kl. 12.30 - 13.15

Lunsj

Kl. 13.15 - 14.40

Elektrifisering av havner – hvor er det skoen trykker?

Landstrøm bygges ut i norske havner

Pål Preede Revheim, senior energirådgiver Sweco Norge AS

Raskere elektrifisering av havner i Kattegat–Skagerrak-regionen

Jens Kirketerp Jensen, administrerende direktør Hirtshals Havn

 

Når vil skipstrafikken og havnedriften bli elektrisk i Oslo Havn?

Representant Oslo Havn

 

Nettselskap og havneselskap sammen for elektrifisering av havner i Lofoten

Ole Osland, havnedirektør Vågan Havn

Ordstyrer: Arnt Einar Litsheim, fagdirektør Norske Havner

Kl. 14.40 - 15.00 

Pause

Kl. 15.00 - 16.30

NTP og grønn godstransport

Prioriteringer for Statens vegvesen i neste NTP-periode

Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør Statens vegvesen

 

Hva gjør transportørene for en effektiv logistikk?

Hans-Øyvind Ryen, fungerende konserndirektør i Nettverk Norge

 

 

Kystverkets arbeid mot neste NTP – hva kan gjøres for økt godstransport på kjøl?

Sven Martin Tønnessen, avdelingsdirektør Kystverket

 

 

Duell mellom Helge Orten, leder av transportkomiteen, Sverre Myrli, fraksjonsleder i Arbeiderpartiet og Arne Nevra, stortingsrepresentant Sosialistisk Venstreparti

 

Ordstyrer: Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

Kl. 16.30 - 18.00 

Nettverksmingling for Grønn transport

Kl. 18.30

Uformell middag - Luftrommet