top of page

/COVID-19-TILTAK

Norsk Industri følger myndihetenes forskrifter og tiltak for smittevern for arrangement.

 

Vi og våre leverandører baserer oss på disse hovedprinsippene:

God hygiene - God avstand - Redusert kontakthyppighet.

Alle medvirkende er selvfølgelig friske og symptomfrie, det samme forventes av våre gjester.

 

Ankomst og registrering.

Vi planlegger for følgende tiltak:

 • God personlig informasjon før og under arrangementet. Eget program og informasjon i app.

 • Tidsstyrte puljer for registrering og konferansestart mht. ulike sesjonsspor. Legger til rette for hyppigere kollektivtransport i shuttlebusser med færre passasjerer fra flyplassen til hotellet.

 • Fri parkering

 • Kø-ordner med sperrebånd inn i The Qube mandag morgen, alfabet-inndelte køer og merking i gulv med 1-meters markører.

 • Håndsprit stasjoner før og etter registreringspunkt for alle.

 

Besøk i utstillingen og pausearealer.

Det tilrettelegges for blant annet:

 • Gangareal på 3 meters bredde samt ekstra store inn og utgangspartier.

 • Tidsstyrte puljer for å begrense antall besøkende. Max 200 pers fordelt på ca 1000 m2 av gangen.

 • Renhold på standene mellom hver pulje

 • Håndsprit stasjoner i messen

 • Informasjon om smitteverntiltak gjennom merking og plakater i messen

 

Konferansegjennomføring.

 • Antallsbegrensning. - 3 ulike sesjonsspor, pauser og lunsj til ulike tider i utstillingen.

 • Fast merket plass for hver deltaker i konferanselokalet.

 • 1 meters avstand i lokalene.

 • Tydelig merking i lokaler og plakater, du varsles også under dagen via App og har tilgang til eget program her.

 • Håndsprit er tilgjengelig på vei inn i lokalene, og inne i lokalene.

 • Ulikt ettermiddagstilbud for å unngå større ansamlinger.

 

Mat og drikke

 • Servering under konferansen vil foregå med overholdelse av de gjeldende smitteverntiltak.

 • Ved behov køordnere og merking i gulv med 1-meters markører.

 • Pausemat vil være porsjonsinnpakket.

 • Personalet bruker engangshansker ved utleveringspunkt.

 • Aktuelle berøringsflater vil vaskes hyppig.

 • Lunsj vil være innpakket og utleveres i messen.

 • Stå og sitteplasser i messe og foaje. Totalt ca. 2200 m2.

 • Håndsprit tilgjengelig på utvalgte plasser i lokalene.

 • Kontaktflater og bord rengjøres mellom hver gjestegruppe.

 • Puljevis ankomst til aperitiff og antall og avstandskontroll til middagsarrangement.

 • Ekstra barlokaler etter middag.

 

Alt medvirkende personell er drillet i smittevern og godt kjent med arrangementets beredskapsplan.

Egen smittevernsansvarlig til stede på konferansen.

 

Se ellers Clarion Hotel & Congress Oslo Airport sine informasjonsplakater vedlagt:

bottom of page