top of page

/INFORMASJON OG PRISER

Konferanseavgift
Alle priser er eksklusiv mva.

Begge dager med middag ................................................... kr. 6.060,-
Inkluderer deltakelse med lunsj og kaffepauser begge dager,
middag 21.oktober, samt drikke til alle måltider.

Begge dager uten middag ................................................... kr. 4.800,-
Inkluderer deltakelse, lunsj med drikke og kaffepauser begge dager.

Dagskonferanse 21. oktober ............................................... kr. 4.150,-
Inkluderer deltakelse 21. oktober, lunsj med drikke og kaffepauser.

Dagskonferanse 22. oktober ............................................... kr. 3.150,-
Inkluderer deltakelse 22. oktober, lunsj med drikke og kaffepauser.

Pristillegg for middag ved kjøp av konferansedag ....... kr. 1.260,-
Inkluderer middag med drikke 21. oktober.

Kun middag (inkl. drikke) ...................................................... kr. 1.860,-

Overnatting på konferansehotellet
Hotellpriser er inkludert mva.

Overnatting i enkeltrom, inkludert frokost pr. person 20.-21.10..........
kr. 1.395,-
Overnatting i enkeltrom, inkludert frokost pr. person 21.-22.10
..........kr. 1.805,-

bottom of page