top of page

/INFORMASJON OG PRISER

Konferanseavgift
Alle priser er eksklusiv mva.

Begge dager med middag ................................................... kr. 5.450,-
Inkluderer deltakelse med lunsj og kaffepauser begge dager,
middag 24.10.22 samt drikke til alle måltider.

Begge dager uten middag ................................................... kr. 4.525,-
Inkluderer deltakelse, lunsj med drikke og kaffepauser begge dager.

Dagskonferanse 24. oktober ............................................... kr. 3.790,-
Inkluderer deltakelse 24. oktober, lunsj med drikke og kaffepauser.

Dagskonferanse 25. oktober ............................................... kr. 2.795,-
Inkluderer deltakelse 25. oktober, lunsj med drikke og kaffepauser.

Pristillegg for middag ved kjøp av konferansedag ....... kr.    925,-
Inkluderer middag med drikke 24. oktober.

Kun middag (inkl. drikke) ...................................................... kr. 1.490,-

Overnatting på konferansehotellet
Hotellpriser er inkludert mva.

Overnatting i enkeltrom, inkludert frokost pr. person 23.-24.10..........kr. 1.230,-
Overnatting i enkeltrom, inkludert frokost pr. person 24.-25.10
..........kr. 1.625,-

bottom of page