top of page

/PROGRAM

DIGITALT PROGRAM

20.oktober

Kl. 09.00 - 09.30

Nasjonal transportplan

Prioriteringer for Statens vegvesen i neste NTP-periode

Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens vegvesen

 

Dropp dagens E39-planer: Alle norske veiprosjekter må beregnes på nytt

Ole A. Hagen, Styreleder TØI, Kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNOrd

Duell

Helge Orten, Leder av transportkomiteen

Sverre Myrli, Fraksjonsleder i Arbeiderpartiet

Arne Nevra, Stortingsrepresentant, Sosialistisk Venstreparti

Kl. 09.30 - 10.45

Pause

 

 

Kl. 10.45 - 11.30

Klima

 

Klimakur 2030 og transport - Hva gjøres av hvem?

Sveinung Rotevatn, Klima- og miljøminister, Klima- og miljødepartementet

  

Er "gods på bane" den grønne løsningen?

Gorm Frimannslund, Konsernsjef, Bane NOR SF

 

Næringsmiddeltoget - Grønnere, raskere, tryggere

Ståle Thoresen, Transportsjef, Asko

Innlegg fra Norske Havner

 

Vareeiere etterspør grønn sjøtransport

Lars Erik Marcussen, Chartering manager, HeidelbergCement

 

Samtale

Digitalisering av transportsektoren og etablering av næringer i distriktet.

Linda Hofstad Helleland, Distrikts- og digitaliseringsminister, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

NB! Foreløpig program - endringer kan forekomme

bottom of page