Search

BRANSJENS FREMTID

Updated: Oct 26, 2021

Av Sander Hauge


Transport og Logistikk-konferansen er en flott og viktig arena for transport og logistikk-næringen. Blant flere hundre utstillere og deltakere finner man også logistikk-studentene fra Molde. Disse vil være viktige for bransjen i fremtiden.


Korona-pandemien viste hvor avgjørende transport og logistikk-næringen er for at Norge skal gå rundt. Likevel blir nytenkende hoder viktig for næringen i møte med fremtidens utfordringer. Logistikk-studentene fra Molde blir en viktig brikke for bransjen i årene som kommer og mener at én utfordring vil stikke seg frem og prege jobbhverdagen deres.


Foto: Sondre Solbakken

Natasha Van der Linden bet seg merke i foredraget Kristin Halvorsen hadde om bærekraftig godstransport mot 2050.

– Det grønne skiftet vil bli ganske viktig i sin helhet i fremtiden, sier logistikk-studenten fra Molde.


Foto: Sondre Solbakken

Eirik Hedges og Christoffer Newman er heller ikke i tvil om hva som vil bli den største utfordring en når de selv tar fatt på arbeidslivet.


– Det grønne skiftet blir den største utfordringen, og å nå klimamålsutslippene. Det er det største som må tas tak i de neste 10 årene, forteller Eirik. Christoffer sier seg enig med

medstudenten om at en grønnere godstransport vil prege fremtidens transportnæring.


I foredraget med Kristin Halvorsen kommer det frem at Norge er i verdenstoppen når det gjelder elektrifisering av personbiler. Når det gjelder tunge kjøretøy har næringen fortsatt en vei å gå. Men med den innsatsen som legges ned for å elektrifisere kjøretøy gir bransjen et konkurransefortrinn og en god mulighet til å få ned utslippene blant kjøretøyene i transportnæringen.

168 views0 comments

Recent Posts

See All