Search

Første møte med samferdselsministeren

Updated: Oct 26, 2021

Av Anna Skogen


Endelig er Transport- og Logistikkonferansen i gang på The Qube, på Gardermoen. Dette er den 63. i rekken, hvor 750 deltakere har tatt turen. Det ble ikke avholdt konferanse i fjor, grunnet Covid-19, så det er en ivrig gjeng som nå er på plass.


Konferansen ble åpnet av Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri og Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport. De snakket blant annet litt om statsbudsjettet for 2022, transportplanen, samferdselspolitikken og hvordan næringen skal gå det grønne skifte i møte, og hvordan man skal få ned utslippsreduksjonen med hele 55 prosent frem mot 2030.


- Da er det bare å sveive i gang, sa en engasjert Are Kjensli, og introduserte den nye samferdselsministeren.


Jon-Ivar Nygård entret scenen og det var nok ikke alle som trodde det var denne mannen som skulle være her i dag. Den nye samferdselsministeren sa at det ikke var noen selvfølge at det var akkurat han som sto her.

Foto: Sondre Solbakken

- Jeg visste ikke selv at jeg skulle bli samferdselsminister, sier Jon-Ivar Nygård spøkefullt fra scenen. Ministeren sa videre at han er glad for å kunne komme hit på konferansen, og at det å møtes og snakke sammen er helt avgjørende. Han sa videre at pandemien også har påvirket transporten, og han berømmer transportbransjen som har vært fleksible og løsningsorienterte.


- Klimagassutslippene må ned. Det skal bli enklere og tryggere å komme seg rundt, og det må bli mer klimavennlig, sier Nygård.


Samferdselsministeren nevnte også Hurdalsplattformen, om hvordan infrastrukturen skal binde Norge sammen. Han sier det handler om mennesker, at det skal være trygt og godt å jobbe i transportbransjen. Det skal være gode arbeidsplasser i alle deler av samferdselssektoren.


- Vi ser frem til et godt samarbeid med den nye samferdselsministeren, sier Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.


128 views0 comments

Recent Posts

See All