Search

Foredrag: Hareide åpner Transport & Logistikk 2020

Samferdselsminister Knut Arild Hareide åpner årets Transport & Logistikk 2020. Regjeringens budsjett for vår valgåret 2021 er en naturlig del av statsrådens åpningsforedrag den 19. oktober.


Samferdselsminister Knut Arild Hareide er nr. 33 i rekken av samferdselsminister i konferansens 62 år som deltar på Transport & Logistikk siden konferansens første år i 1958.

Knut Arild Hareide har gjennom sin tid som tidligere leder av transportkomiteen vært en god venn av Transport & Logistikk konferansen. Ved siden av utallige debatter og innlegg har også samferdselsminister Hareide også hatt æren av å være takk for maten taler hele to ganger.


Foto: Samferdselsdepartementet

Transport & Logistikk er glad for at statsråden tar seg tid til å besøke årets konferanse og ser frem til et spennende foredrag om hvor regjeringen vil ta sektoren fremover.


Knut Arild Hareide er samferdselsminister for Kristelig Folkeparti (KrF). Han var partileder i KrF fra 2011 til 2019 og trakk seg som følge av at partiet valgte å gå inn i Solberg-regjeringen. Hareide hadde i forkant tapt en kamp om å forhandle ny regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.


24. januar 2020, etter at Fremskrittspartiet trakk seg fra regjeringen og endret de politiske forutsetningene, ble Hareide samferdselsminister i Solberg-regjeringen.


Hareide har vært innvalgt på Stortinget fra Hordaland siden 2013. I stortingsvalget 2017 var han KrFs førstekandidat i Hordaland. Han var vararepresentant til Stortinget fra Hordaland fra 1997 til 2009. I perioden 2009–2013 var han innvalgt fra Akershus og ledet Stortingets transport- og kommunikasjonskomité og 22. juli-komiteen. Hareide var også miljøvernminister 2004–2005.

42 views

/ Nedtelling til konferansen

/ Transport og logistikk 2020

arrangeres av: