Search

Kan vi frakte varer og folk uten utslipp

Bærekraft og grønn transport er stikkord i plenumssesjonen kl. 10:25 den 25. oktober på Transport & Logistikk. Her møter du bl.a. direktør i Cicero, Kristin Halvorsen og Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef, SINTEF.


Også NHO Logistikk og Transports næringspolitiske direktør Ole Hagen og Jan Christian Vestre, daglig leder Vestre AS deltar i denne sesjonen. Grønn godstransport et krav fra kundene Ole Hagen trekker frem følgende stikkord: Paris-avtalen, EUs Green Deal og Fit for 55, Klimamelding, Nasjonal transportplan. - Vi står nå midt oppe i det grønne skiftet og skal kutte 50 pst av utslippene for transportsektoren innen 2030. Dette skal vi snakke om på Transport & Logistikk, sier han. Transportkjøperen som setter bærekraft høyest Utemøbelprodusenten Vestre AS har integrert 9 av FNs 17 bærekraftsmål i sin forretningsfilosofi. Bedriften ønsker å produsere møblene sine på en grønnere måte, og har som mål å bli verdens mest bærekraftige møbelprodusent. Jan Christian Vestre har tidligere uttalt at han ønsker å bruke “Vestre AS” til å utfordre bruk-og kast-samfunnet. På konferansen skal han innlede under overskriften; "Transportkjøperen som setter bærekraft høyest".

Hvordan tilrettelegge for en bærekraftig transport

Kristin Halvorsen er direktør ved CICERO Senter for klimaforskning. CICERO ble opprettet i 1990 av den norske regjeringen og fikk i mandat å utvikle kunnskapsgrunnlaget i nasjonal og internasjonal klimapolitikk og er i dag en uavhengig forskningsstiftelse. - Transportbransjen er svært viktig når vi skal nå målene i Parisavtalen. Transport bidrar med store utslipp innenfor hvert enkelt land og mellom land. Hvordan vi kan frakte varer og folk uten utslipp, er en stor utfordring. Den utfordringen skal vi ta på årets Transport og Logistikk konferanse, sier direktør i Cicero Kristin Halvorsen.

Link til påmelding

Til konferansens hjemmeside

69 views0 comments