Search

Logistikken under pandemien

Av Anna Skogen og Sondre Solbakken


Et av temaene på konferansen i år er pandemien vi har vært inne i. Den er ikke over ennå, men vi kan allerede nå slå fast et par ting som vi har lært, og hvordan veien hit har vært.


Foto: Trym Bergan Solli

Ordstyrer Atle Kvamme, næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd, startet sesjonen Covid-19 logistikken med å si at vi nå har vært 561 dager i en delvis nedstenging av samfunnet, og at det er nå er godt å kunne møtes igjen fysisk.


Vaksinelogistikken

Knut Jønsrud, leder for vaksineforsyninger ga oss et innblikk i vaksinelogistikken under pandemien: - Pfizer ble motoren i pandemien”.


Sykehusapotekene ble til et varemottak, og på noen få dager fikk kommunene sine første doser. Hans læringspunkter var at hastighet er viktig, og at man må starte så tidlig som mulig.


Erfaringer med vaksine-logistikk

Morten Lihme, Director of Operations i DHL Express Norway, minnes 29. desember som en stor dag for Norge og DHL Express. Da kom det første flyet med pfizer.

Han poengterte logistikkutfordringen pandemien skapte, men at nøkkelen var samarbeid. Rask, sikker og effektiv logistikk redder liv.


Lihme fortsatte med at vi sammen må bekjempe pandemien globalt, og vi må ha et samarbeid mellom myndighetene, FHI og sykehusene. Det er sånn man får gode løsninger.


- Logistikk slår pandemien ned, konstaterer Lihme.


Helseforetakenes kriselogistikk

Administrerende direktør i Sykehuspartner, Gro Jære, snakket om hvordan logistikken fungerte for helseforetakene i krisetid. Hun fortalte at hverdagen ble snudd opp-ned, men at det var et stort privilegium å kunne støtte opp om spesialhelsetjenesten.


Helsepersonell ble satt i karantene og smittevernsutstyr måtte levers ut. Sykehusene fikk helt spesielle behov.


Sykehuspartner bisto med leveranser i testlogistikken, hvor de leverte utstyr til teststasjonene og satte opp nye laboratorier. Sykehuspartner var også med på den nasjonale løsningen med svar på hurtigtester.


Smittevernslogistikken fra Asia - Hva har vi lært?

Siste ut var Peter Stangeland, Chief Commercial Officer i Schenker AS. Stangeland snakket om smittevernslogistikken fra Asia, og hva de lærte av det.


Stangeland fortalte at de ganske tidlig måtte opprette en luftbro fra Asia til Norge. Schenker samarbeidet med flyselskapene for å få til en stabil flyt på smittevernsutstyr til Norge. Utfordringen var at flyfrakt var redusert med hele 40 prosent. Schenker gjorde om et passasjerfly på Island om til et fraktfly, som etter hvert ble også brukt sjøfrakt og tog, sammen med.


Allerede 14. mars var lagrene sprengt, og de satte opp et nytt lager på kun 3 dager. Her fikk logistikkbransjen vist sin rolle i en svært kritisk situasjon. Han mente at medarbeiderne i Schenker nå er mer verdsatt enn tidligere, da de har stilt opp og stått i førstelinjen.


Avsluttende samtale med Kvamme

De fire fagfolkene avsluttet sesjonen med en samtale på scenen med Atle Kvamme. Kvamme spurte i plenum om det var noen fellestrekk ved håndteringen av covid-logistikken. Det var enighet om at mange snudde seg raskt og taklet situasjonen bra, og medarbeidere har vært lojale og stilt opp. Mange ønsker å bidra til å løse et samfunnsproblem. Videre må det øves, og det må lages gode beredskapsavtaler.


Kvamme avsluttet det hele med å si det er godt å høre vi er rustet for neste pandemi.


90 views0 comments

Recent Posts

See All