Search

MILJØPRISEN 2021 TIL VESTRE AS

Av Sander Hauge


–Vi vil jo at industrien og Greta Thunberg-generasjonen skal kunne møtes og det går an, forteller Elisabeth Preus Vestre som mottok miljøprisen på vegne av Vestre AS under årets festmiddag.


Foto: Anna Skogen

Miljøfokusert familiebedrift

–det betyr veldig mye, og det skjerpe jo vår vilje til å bli enda bedre. En pris er jo noe som ikke er statisk. Det gjør jo at vi streber etter å bli enda bedre, og det må til, sier den engasjerte partneren i Vestre AS.

Elisabeth Preus Vestre er mor til Jan Christian Vestre som i disse dager er blitt utnevnt som ny næringsminister. Møbelbedriften har eksistert siden 1947 og har sterke familierøtter innad i selskapet.


På spørsmål om hva som motiverer bedriften til å ha et sterkt fokus på miljø sier Preus Vestre at Vestre alltid har hatt et sterkt fokus på miljø i den grad at de har produsert nokså miljøvennlige møbler fordi de har en lang levetid.

–Datteren min, Marianne har studert miljøledelse i USA. Hun og hennes bror var flink å diskutere miljøsaken. Jan Christian var jo i sin tid medlem av Natur og Ungdom. De unge i bedriften har jo alltid vært der for å sette lys på en sak som er utrolig viktig, nemlig miljø.


Har dere et konkurransefortrinn ved å ha et sterkt søkelys på miljø og bærekraft?

–Ja, det er jeg overbevist om, men vi er ikke alene om dette, heldigvis. Det er jo flere bedrifter i Norge som blir mer og mer miljøbevisst, forteller Preus Vestre.


Juryens begrunnelse Vestre AS belønnes for sitt helhetlig arbeid med å kutte utslipp i alle ledd av bedriften, et resultat av at de har talfestede mål i tråd med Parisavtalen. Selskapet viser også evne til å gjennomføre sine bærekrafts-mål samtidig som de har flere prosjekter på gang. De er forbilledlig sitt miljøansvar bevisst, noe som vises igjen da de har integrert 9 av FNs 17 bærekrafts-mål i sin egen forretningsfilosofi, og har konkrete prosjekt knyttet til hvert område.

Kriterier for NHO Logistikk og Transports miljøpris

Miljøprisen tildeles en person eller virksomhet som på etterfølgelsesverdig vis har oppnådd eksepsjonelle resultater innenfor miljø. Prisvinneren må også være en del av eller ytet nytte for transport og logistikk-bransjen.

107 views0 comments

Recent Posts

See All