top of page
Search

Transport & Logistikk 2022 er i gang!

(skrevet av studenter fra Høgskulen i Volda)

Foto: Åsne Kleiv


Med over 50 utstillere på plass på the Qube, er Transport & Logistikk 2022 endelig i gang. I år er det over 700 deltakere som kan vente seg noen innholdsrike dager på konferansen. Samferdselsministeren er blant flere interessante foredragsholdere.


Thea Meyer satte i gang konferansen med to egenskrevne låter, før arrangørene Jo Eirik Frøise fra Norsk Industri og Are Kjensli fra NHO Logistikk ønsket velkommen. Sjefsøkonom i NHO, Øystein Dørum, var førstemann ut som foredragsholder, og gav en realitetssjekk på fremtiden.


– Det har vært et historisk kostnadssjokk som har svekket fremtidstroen.

Han trekker fram hvordan økonomien har vært påvirket av blant annet pandemi og krig i Europa. Han forteller videre at priser på gass, energi og strøm sannsynligvis vil holde seg like høye det nærmeste året.

Etter foredraget av Øystein Dørum var det samtale mellom Robin Olsen, administrerende direktør i PostNord, Tone Wille, konsernsjef i Posten Norge og Knut Eriksmoen, administrerende direktør i DB Schenker.

Samtalen handlet i stor grad om hva vi kan vente oss av bransjen i fremtiden. Det ble satt fokus på hvordan pandemien førte til økt netthandel, hvordan man skal få en mer bærekraftig bransje og hvordan man skal håndtere arbeidsledighet.


– Det har vært vanskelig å få tak i arbeidskraft, Tone Wille legger til at de har gjort flere tiltak for å rekruttere yrkessjåfører.

De vil blant annet kunne finansiere lastebillappen for fremtidige yrkessjåfører.


Foto: Åsne Kleiv

Bedre omdømme i bransjen


– Bransjen må få et bedre omdømme, sier Knut Eriksmoen.

Mange har et misforstått bilde av bransjen. De mener at ved å få et bedre omdømme bransjen, kan de trekke til seg mer arbeidskraft i fremtiden.

Olsen mener vi må snakke opp bransjen, og få fram alle de positive sidene. Her er kommunikasjon viktig. Folk har et inntrykk av at bransjen er verre enn det den er, men sannheten er at bransjen har mye å tilby, forteller han.


– Bærekraft er avgjørende


Wille legger til at de fokuserer på å få en mer bærekraftig bransje. Eriksmoen og Olsen er enige om at en bærekraftig bransje, er avgjørende for omdømmet. De har alle ulike mål for å bli bedre og mer bærekraftig, men til felles jobber de alle for sosial bærekraft, og jobber aktivt for å redusere klimaavtrykket.


Samferdselsministeren om statsbudsjettet


Foto: Jakob Østheim

– Det er en vanskelig tid, med krig i Europa og konsekvenser fra pandemi. Vi må ha smarte løsninger fremover, få ned kostnadsveksten og ta bedre vare på infrastrukturen, sier Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til forsamlingen.


Nygård forteller at de tidligere planene for samferdsel i stor grad baserte seg på økte midler til bransjen, som med dagens situasjon ikke er realistiske.


– Reaksjonene på budsjettet er som forventet, blandet, men vi har aktivt bidratt til å dempe forventningene i forkant.


Flere store prosjekter for vei og bane som i utgangspunktet hadde blitt godkjent, har nå blitt trukket tilbake og utsatt. Det betyr at noen prosjekter som allerede hadde fått grønt lys, blir med i nye vurderingsrunder i fremtiden, og går en usikker tid i møte.


– Når vi skal lage ny transportplan så vil det være sånn at vi må prioritere på nytt, og da kan det være at noen av de store prosjektene som ikke skal være med videre. Det er for tidlig å si hvilke prosjekter det er.

257 views0 comments
bottom of page