Search

Utemøbelprodusenten Vestre AS klar for Transport & Logistikk

Verden trenger ny teknologi, og derfor må vi etterspørre ny teknologi! Vi skal ha utslippsfri interntransport innen 2021, først ved siste generasjons biodiesel, som allerede er implementert, og deretter elektrisitet. Vi var en av de første i Norge som la inn reservasjon på verdens første helelektriske lastebil, Tesla Semi, med 80 mils rekkevidde, ser Jan Christian Vestre som er daglig leder i Vestre AS.


-Vi er glad for at kanskje en av de mest innovative bedriftene i Norge har sagt ja til å stille på Transport & Logistikk 2021. Utemøbelprodusenten Vestre AS har integrert 9 av FNs 17 bærekraftsmål i sin forretningsfilosofi, sier prosjektleder for Transport & Logistikk 2021 Jo Eirik Frøise


Innlegget til Vestre får du med deg 25. oktober fra kl 10.30


For snart tre år siden integrerte vi 9 av FNs 17 bærekraftsmål i vår forretningsfilosofi. Det er mål 4 om utdanning, mål 7 om fornybar energi, mål 8 om anstendig arbeid, mål 9 om innovasjon, mål 10 om mindre ulikhet, mål 11 om bærekraftige byer, mål 12 om ansvarlig forbruk, mål 13 om å stanse klimaendringene og mål 15 om livet på land. Innenfor hvert område gjennomfører vi helt konkrete prosjekter. Det handler om alt fra å bli selvforsynt med egenprodusert solenergi og elektrifisere interntransport, til å velge kortreiste materialer, fjerne uønskede kjemikalier fra impregnering av treverk og lage produkter som lever lenge.

Vestre opplyser om at all produksjon foregår i Norge og Sverige, og at alle møbler leveres mot livstidsgaranti mot rust.

- Noen av de første benkene vi leverte på 1950-tallet i Haugesund, er fortsatt i bruk. Nå jobber vi med noe som vi kaller for «Vestre Vision Zero» der vi utforsker hvordan vi kan lage møbler som aldri må skrotes, gjennom vedlikeholdsprogrammer og ved at de etter mange år kan returneres til fabrikken, restaureres og så sendes ut i byrommet igjen for å glede nye generasjoner. Dette er sirkulært i praksis; bra for miljøet og billigere for kunden. Inntil videre medfører all fremstilling av metall ganske betydelige klimagassutslipp. Derfor er det så viktig at vi lager ting som varer lenge, slik at vi kan produsere mindre. Bruk-og-kast-samfunnet er en av hovedårsakene til klimakrisen. Vi må bort fra denne vanvittige tankegangen. Det er ikke vanskelig å lage ting som varer lenge, som kan repareres og som til slutt kan tas fra hverandre og resirkuleres.


Han har også bestilt kun elektriske kjøretøy for å foreta transport av inn og ut transporten av fabrikken


Her er også en god artikkel https://putsj.no/artikkel/den-gronne-bedriftslederen som forteller litt om hans engasjement.

14 views0 comments

Recent Posts

See All