top of page

/PROGRAM

Program 24.oktober 

Program 25.oktober 

Programmet oppdateres fortløpende så snart foredragsholdere er klare.
Endelig program ventes ferdig rundt 1. mai 2022

bottom of page