/PROGRAM

SPOR A / status på norge 2022

24.oktober

Kl. 08.40 - 09.00 

Registering / Utstilling 

Kl. 09.00 - 10.20

Rikets tilstand - Åpning (Plenum)

Næringslivet trenger stabile rammebetingelser                                                                      

Stein Lier-Hansen, adm. direktør Norsk Industri og Are Kjensli, adm. direktør, NHOLT  

Regjeringens samferdselspolitikk                                
Jon-Ivar Nygård, Samferdselsminister, Samferdselsdepartementet

Hva kan vi vente i årene som kommer                                   

Øystein Dørum, sjeføkonom, NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

                                                            

Samtale mellom:  

  • Robin Olsen, adm. direktør PostNord

  • Tone Wille, konsernsjef, Posten Norge

  • Knut Eriksmoen, adm. direktør, DB Schenker

  • Jon-Ivar Nygård, Samferdselsminister, Samferdselsdepartementet

Ordstyrer: Pål Bakke, seniorrådgiver NHO Møre & Romsdal og Atle Kvamme, kommunikasjonsdirektør, Bergen Næringsråd

Kl. 10.20 - 10.45

Pause

Kl. 10.45 - 12.00

Hvordan vil geopolitikken påvirke transporten i årene som kommer?

Deltagerne i denne sesjonen vil bli  klare tett på årets konferanse i oktober for at tema skal være dagsferskt når vi møtes

Ordstyrer: Erik Wold, Debattleder, Erik Wold AS

Kl. 12.00 - 13.00

Lunsj

Kl. 13.00 - 14.10

E-handel med økt hjemlevering som krever nye strategier


Hjemlevering på minutter                                                 

Elisabeth Myhre, daglig leder Foodora

 

Kravet om er grønnere last mile                                                                                              

Marte Knutsen, General Manager, Porterbuddy

Netthandel og kundeperspektiv                                                      

Elise Caspersen, Forsker II, TØI

Ordstyrer: Atle Kvamme, kommunikasjonsdirektør, Bergen Næringsråd

Kl. 14.10 - 14.30

Pause

Kl. 14.30 - 15.45

Næringstransport uten utslepp er det mulig? 

 

Grønt landtransportprogram: næringslivet på lag mot en næringstransport uten utslipp

Ingelin Noresjø, programleder, Grønt  landtransportprogram 

Infrastrukturkostnader på ladeinfrastruktur - hva on når må det være på plass?

Representant for GLP

Hvordan vil leverandørene av laddeinfrastruktur agere?

Arild Hansen, CEO, SuperCharge

 

Ordstyrer: Atle Kvamme, kommunikasjonsdirektør, Bergen Næringsråd

Kl. 19.00

Festmiddag