top of page

/PROGRAM

SPOR A / status på norge 2022

24.oktober

Kl. 08.40 - 09.00 

Registering / Utstilling 

Kl. 09.00 - 10.20

Rikets tilstand - Åpning (Plenum)

Næringslivet trenger stabile rammebetingelser                                                                      

Jo Eirik Frøise, bransjesjef, Norsk Industri og Are Kjensli, adm. direktør, NHOLT  

Regjeringens samferdselspolitikk                                
Jon-Ivar Nygård, Samferdselsminister, Samferdselsdepartementet

Hva kan vi vente i årene som kommer                                   

Øystein Dørum, sjeføkonom, NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

                                                            

Samtale mellom:  

  • Robin Olsen, adm. direktør PostNord

  • Tone Wille, konsernsjef, Posten Norge

  • Knut Eriksmoen, adm. direktør, DB Schenker

Ordstyrer: Pål Bakke, seniorrådgiver NHO Møre & Romsdal og Atle Kvamme, kommunikasjonsdirektør, Bergen Næringsråd

Kl. 10.20 - 10.45

Pause

Kl. 10.45 - 12.00

Hvordan vil geopolitikken påvirke transporten i årene som kommer?


Krigen i Ukraina – noen konsekvenser for samfunn og næringsliv
Odin Johannessen, direktør Næringslivets Sikkerhetsråd

Hvordan har geopolitiken påvirket transporten?
Gerdt Meyer, Managing Director, JAS

 

En oppdatering av transport situasjonen i Ukraina
Anatolii Kyryliuk, Project Manager, Norsk-ukrainsk handelskammer

Næringslivet i en verden med kriser
Kai Eide, tidligere ambassadør og FN utsending

Ordstyrer: Erik Wold, Debattleder, Erik Wold AS

Kl. 12.00 - 13.00

Lunsj i utstillingslokalet

Kl. 13.00 - 14.10

E-handel med økt hjemlevering som krever nye strategier


Hjemlevering på minutter                                                 

Elisabeth Myhre, daglig leder Foodora

 

Kravet om er grønnere last mile                                                                                              

Marte Knutsen, General Manager, Porterbuddy

Netthandel og kundeperspektiv                                                      

Elise Caspersen, Forsker II, TØI

Ordstyrer: Atle Kvamme, kommunikasjonsdirektør, Bergen Næringsråd

Kl. 14.30 - 15.45

Næringstransport uten utslepp er det mulig? 

 

Grønt landtransportprogram: næringslivet på lag mot en næringstransport uten utslipp

Ingelin Noresjø, programleder, Grønt  langtransportprogram 

Eldrift og batterier, hva kan gjøres for å løse utfordringen for langtransport?

Jon Arne Hammersmark, Daglig leder, Eldrift AS

Etablering av nye hurtigladerstasjoner - den raske veien til elektrifisering av tungtransporten i Norge.

Anna Dortha Willassen, forretningsutvikler, Ohmia Constructions

Hvordan vil leverandørene av laddeinfrastruktur agere?

Arild Hansen, CEO, SuperCharge

 

Ordstyrer: Atle Kvamme, kommunikasjonsdirektør, Bergen Næringsråd

Kl. 16.00 -18:00

Nettverksmingling hos utstillerne

Kl. 19.00

Festmiddag

bottom of page