/PROGRAM

SPOR A / Veien tilbake til normalen

25.oktober

Kl. 08.40 - 09.00 

Registering / Utstilling 

Kl. 09.00 - 10.10

Rikets tilstand - Åpning (Plenum)

 

Næringslivet trenger stabile rammebetingelser                                                                      

Stein Lier-Hansen, adm. direktør Norsk Industri og Are Kjensli, adm. direktør, NHOLT  

 

Regjeringens samferdselspolitikk de neste fire årene                                   
Jon-Ivar Nygård, Samferdselsminister, Samferdselsdepartementet

Havnebarometeret 2021                                   
Arnt-Einar Litsheim, fagdirektør, Norske Havner

 

Status Norge hva kan vi vente i årene som kommer                                                             
Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom SpareBank1 Markets

 

Samtale mellom:  

 • Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom SpareBank1 Markets

 • Tone Wille, konsernsjef, Posten Norge

 • Ove Skaug Halsos, Partner Oslo Economics

 • Knut Eriksmoen, adm. direktør  DB Schenker

 • Jon-Ivar Nygård, Samferdselsminister, Samferdselsdepartementet

Ordstyrer: Atle Kvamme, Næringspolitisk sjef, Begren Næringsråd

Kl. 10.10 - 10.25

Pause

Kl. 10.25 - 11.45

Bærekraftig transport mot 2050 (Plenum)


Hvordan tilrettelegge for en bærekraftig transport                                  
Kristin Halvorsen, direktør, CICERO Senter for klimaforsking


Bærekraftige transportløsninger                                

Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef, SINTEF

 

Grønn godstransport et krav fra kundene                                  

Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør, NHO Logistikk og Transport

Transportkjøperen som setter bærekraft høyest
Sylvia Brustad, styremedlem, Vestre AS

Samtale:  

 • Kristin Halvorsen, direktør, CICERO Senter for klimaforskning

 • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef, SINTEF

 • Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør, NHO Logistikk og Transport

 • Sylvia Brustad, styremedlem, Vestre AS

Ordstyrer: Erik Wold, Debattleder, Erik Wold AS

Kl. 11.45 - 12.30

Lunsj

Kl. 12.30 - 13.45

Covid-19 logistikken: Hvor var vi og hva har vi lært?


Vaksinelogistikken                                                 

Knut Jønsrud, leder for Vaksineforsyningen, Folkehelseinstituttet FHI

 

Erfaringer med vaksine-logistikk                                                                                                

Morten Lihme, Director Of Operations, DHL Express Norway

 

Hvordan fungerer logistikken i krisetid for helseforetakene?                                                    

Gro Jære, administrerende direktør Sykehuspartner 

 

Smittevernslogistikken fra Asia – hva har vi lært?                                                           

Peter Stangeland, Chief Commercial Officer Schenker AS

Samtale:                              

 • Knut Jønsrud, leder for Vaksineforsyningen, Folkehelseinstituttet FHI

 • Morten Lihme, Director Of Operations, DHL Express Norway                                          

 • Gro Jære, administrerende direktør, Sykehuspartner                                                   

 • Peter Stangeland, Chief Commercial Officer Schenker AS

Ordstyrer: Atle Kvamme, Næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

Kl. 13.45 - 14.00

Pause

Kl. 14.00 - 15.10

Gode grep i krisetider: Godt arbeidsmiljø = bra business? 

 

Arbeidsmiljøet som ferskvare – start forberedelsene for fremtiden

Pål Molander,  direktør Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 

Jobblivet etter korona

Anne Flagstad, HR direktør, Telenor Norge

Hvordan ivareta arbeidstakerne på en god måte i fremtidens arbeidsliv

Julie Lødrup, første sekretær, LO

 

Ordstyrer: Atle Kvamme, Næringspolitisk sjef, Begren Næringsråd

Kl. 15.10 - 17.00

Sosial nettverksbygging for "Veien tilbake til normalen" i utstillingen

Kl. 19.00

Festmiddag