/PROGRAM

SPOR A / Veien tilbake til normalen

25.oktober

Kl. 08.40 - 09.00 

Registering / Utstilling 

Kl. 09.00 - 10.10

"Rikets tilstand"

 

Næringslivet trenger stabile rammebetingelser                                                                      

Stein Lier-Hansen, adm. direktør Norsk Industri og Are Kjensli, adm. direktør, NHOLT  

 

Regjeringens samferdselspolitikk de neste fire årene 2021                                    Samferdselsminister

 

Status Norge hva kan vi vente i årene som kommer                                                              Øystein Dørum, sjefsøkonom NHO

 

Samtale mellom:  

Øystein Dørum, sjefsøkonom NHO 

  • Tone Wille, konsernsjef, Posten Norge

  • Ove Skaug Halsos, Partner Oslo Economics

  • Knut Eriksmoen, adm. direktør  DB Schenker

  • Samferdselsminister

Ordstyrer: Atle Kvamme, Næringspolitisk sjef, Begren Næringsråd

Kl. 10.10 - 10.25

Pause og messevandring

Kl. 10.25 - 10.20

"Transport og Logistikk"-timen

 

Her vil vi i løpet av tiden frem til konferansen lage et toppaktuelt panel, som vil komme inn på dagsaktuelle temaer for næringen. 

Ordstyrer: Atle Kvamme, Næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

Kl. 11.20 - 12.15

Lunsj og messevandring

Kl. 12.15 - 13.45

Covid19 logistikken: Hvor var vi og hva har vi lært?

      

Planlegging og gjennomføring av vaksineringen                                                    

Representant  FHI

 

Erfaringer med vaksine-logistikk                                                                                                

Morten Lihme, Director Of Operations, DHL Express Norway  og  representant Bring 

 

Hvordan fungerer logistikken i krisetid for helseforetakene?                                                    

Gro Jære, administrerende direktør Sykehuspartner 

 

Smittevernslogistikken fra Asia – hva har vi lært?                                                           

Peter Stangeland, Chief Commercial Officer Schenker AS

Samtale:

Representant FHI                                                                                                                      

Morten Lihme, Director Of Operations, DHL Express Norway                                         

Gro Jære, administrerende direktør, Sykehuspartner                                                   

Peter Stangeland, Chief Commercial Officer Schenker AS

Ordstyrer: Atle Kvamme, Næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

Kl. 13.45 - 14.00

Pause

Kl. 14.00 - 15.30

Gode grep i krisetider: Godt arbeidsmiljø = bra business? 

 

Arbeidsmiljøet som ferskvare – start forberedelsene for fremtiden

Pål Molander,  direktør Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 

 

A Great Place to Work- en motiverende og engasjerende arbeidskultur 

Terje Aarbog. Managing Director DHL Express Norway

 

Jobblivet etter korona

Anne Flagstad, HR direktør, Telenor Norge

Hvordan ivareta arbeidstakerne på en god måte i fremtidens arbeidsliv

Julie Lødrup, første sekretær, LO

 

Ordstyrer: Atle Kvamme, Næringspolitisk sjef, Begren Næringsråd

Kl. 16.00 - 17.00

Nettverksmingling for "Veien tilbake til normalen"

Kl. 18.30

Bransjemiddag