/PROGRAM

/PROGRAM

Som en tilrettelegging for at ikke for mange samles til samme tid til ankomst, pauser og lunsj ønsker vi at du velger ett konferansespor pr dag. Du vil også få en fast plass i ditt konferanselokale.

Inkludert i prisen får du tilgang til digital konferanse plattform for det

digitale sporet og for streamingen av de øvrige sesjonene.

SE PROGRAM FOR DE ULIKE KONFERANSESPORENE NEDENFOR

19. oktober

SMART Logistikk

GRønn

transport

samferdsel

20.oktober

Grønne 

Løsninger

digitalisering

/

Korona

DIGITALt KONFERANSEspor

DIGITALt

KONFERANSEspor

PRogram begge dager