/PROGRAM

/PROGRAM

Som en tilrettelegging for at ikke for mange samles til samme tid til ankomst, pauser og lunsj ønsker vi at du velger ett konferansespor pr dag. Du vil også få en fast plass i ditt konferanselokale.

SE PROGRAM FOR DE ULIKE KONFERANSESPORENE NEDENFOR
Programmet oppdateres fortløpende så snart foredragsholdere er klare. 

25. oktober

VEIEN TILBAKE
TIL NORMALEN

INNOVASJON
TIL KUNDENS
BESTE

samferdsel

26.oktober

Grønn GODSTransport

STRATEGI OG TRENDER

VERDISKAPING