/PROGRAM

/PROGRAM

SE PROGRAM FOR DE ULIKE KONFERANSESPORENE NEDENFOR
Programmet oppdateres fortløpende så snart foredragsholdere er klare. 

24. oktober

Status på norge 2022

INNOVASJON
TIL KUNDENS
BESTE

samferdsel

25.oktober

Grønn GODSTransport

STRATEGI OG TRENDER

VERDISKAPING