top of page

/PROGRAM

/PROGRAM

SE PROGRAM FOR DE ULIKE KONFERANSESPORENE NEDENFOR
For program i PDF klikk her

24. oktober

Status på norge 2022

INNOVASJON
TIL KUNDENS
BESTE

samferdsel

Møterom: Q1
Møterom: Q3
Møterom: Q4

25.oktober

Grønn GODSTransport

STRATEGI OG TRENDER

VERDISKAPnING

Møterom: Q1
Møterom: Q3
Møterom: Q4
bottom of page